Privacy en cookies

Privacy en cookies

De gegevens die worden verstrekt aan International Design s.r.l. (van nu af aan "International Design", "wij", "onze") op de pagina's van de website bereikbaar op de URL www.viadurini.nl (af en toe de "Site" genoemd) op het moment van registratie en vervolgens voor het gebruik van de diensten die van tijd tot tijd door International Design worden geleverd, zullen worden verwerkt in overeenstemming met EU-verordening 2016/679.
In overeenstemming met deze wetgeving informeert Internationaal ontwerp de gebruiker over het volgende.

1. INFORMATIE OVER DE HOUDER VAN DE BEHANDELING
De gegevensbeheerder van persoonsgegevens is het bedrijf International Design s.r.l., Via del Pino 21, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), Italië; info@viadurini.nl, C.F. 04187360401 - REA nummer RN 329370, register van bedrijven in Rimini, aandelenkapitaal 120.000 euro i.v.

2. VERZAMELDE INFORMATIE
2.1.Typologie van informatie verstrekt door de gebruiker
De informatie verzameld door International design srl, kan zijn:
- Verplichte informatie zonder welke het niet mogelijk is om door te gaan met de aankoop als: naam, achternaam, bedrijfsnaam, verzendadres, belastingnummer en / of btw-nummer, e-mailadres en telefoonnummer.
- Informatie over bezoeken aan onze e-commercesites.
- Antwoorden op verzoeken om gedeelde feedback op de feedbackpagina van onze e-commercesites.
- Bankgegevens zijn alleen vereist om de terugbetalings- en / of retourprocedure uit te voeren.

2.2. Automatische informatie
Tijdens het browsen op onze e-commercesites, kan International Design, zoals vereist door de wet en met toestemming van de gebruiker, indien nodig gegevens en details verzamelen met betrekking tot de netwerken en apparaten die worden gebruikt voor toegang tot onze diensten, zoals toegangsinformatie, route bezoeker, locatie, browser, platform, apparaat, IP-adres, user-agent. Deze informatie wordt ook verzameld via het gebruik van cookies.

3. GEGEVENSBEHOUD EN DUUR
De verzamelde gegevens worden door International Design bewaard gedurende de duur van het rapport. De behandeling zal niet langer duren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of:
- 2 (twee) jaar met betrekking tot persoonlijke informatie
- De financiële informatie zoals betalingen en terugbetalingen worden bewaard voor de duur die bij wet is vastgesteld op fiscaal en boekhoudkundig gebied.

4. METHODE EN DOEL VAN DE BEHANDELING
4.1. doeleinden
Gebruiker gegevens worden verzameld en alleen gebruikt voor doeleinden die rechtstreeks verbonden met de activering en de werking van de door de International Design, aan de door de wet of regelgeving of wetgeving verplichtingen diensten, en voor ' uitoefening van hun rechten in de rechtbank.
Met de oprichting van de International Design Account gaat u ermee akkoord om van de laatste, naar het e-mail adres dat bij de registratie, communicatie en / of commerciële voorstellen en / of in verband met de International Design diensten. De gebruiker kan zich verzetten tegen de bovengenoemde verwerking door ofwel het juiste vakje tijdens de registratie aan te vinken of door een e-mail te sturen naar het adres info@viadurini.nl van het gedeelte "contacten" van de Website.
De gebruiker die van plan is om de "Stuur naar een vriend" -service te gebruiken, door op de juiste knop op de productfiches te klikken, verklaart eerder de toestemming van de ontvanger te hebben verkregen voor de communicatie van het e-mailadres van laatstgenoemde naar International Design op alleen voor het verzenden van de uitnodiging om het product te bekijken. De gegevens met betrekking tot het e-mailadres van de ontvanger worden echter niet bewaard door International Design na de verzending van de uitnodiging per e-mail.
Bovendien kan de e-mail adres en gebruiker papieren post die hij op het moment van registratie op de site worden geleverd door de eigenaar gebruikt voor de bevordering van soortgelijke diensten aangeboden aan degenen waarop de gebruiker heeft gehandeld op grond van de ' verzending van reclamemateriaal dat uitsluitend betrekking heeft op de voornoemde producten of diensten of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie. De gebruiker kan zich ofwel aanvankelijk verzetten tegen de voornoemde verwerking - door tijdens de registratie het juiste vakje aan te vinken - of door een e-mail te sturen naar het adres info@viadurini.nl van het gedeelte "contacten" van de website. gevolg van het verrichten van diensten.

4.2. Doel en functionaliteit
Het verstrekken van de gevraagde gegevens bij het activeren van de diensten, voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in het vorige lid (4) "MODALITEIT EN DOEL VAN DE BEHANDELING", is verplicht, aangezien het strikt functioneel is voor de uitvoering van de diensten. Elke weigering om de gegevens te verstrekken, maakt het voor International Design onmogelijk om het gebruikersregistratieproces te voltooien en daarom de services te leveren.
De weigering van toestemming voor de andere doeleinden van de paragraaf "PROCEDURES EN DOELEINDEN VAN DE BEHANDELING" zal geen enkel gevolg hebben voor het leveren van diensten.

4.3. mode
De gegevens worden elektronisch verzameld en verwerkt via registratie, raadpleging, communicatie, opslag, annulering, hoofdzakelijk uitgevoerd met behulp van elektronische hulpmiddelen, en zorgen voor het gebruik van passende maatregelen voor de beveiliging van verwerkte gegevens en zorgen voor vertrouwelijkheid van hetzelfde.
Gebruikersgegevens, opgeslagen in elektronische vorm, worden opgeslagen en opgeslagen op een eigen server. In het bijzonder verklaart de Eigenaar dat de gegevens die op de server zijn opgeslagen, beschermd zijn tegen het risico van inbraak en ongeautoriseerde toegang en dat beveiligingsmaatregelen zijn genomen om de integriteit en beschikbaarheid van gegevens te garanderen, evenals de bescherming van gebieden en gebouwen. relevant voor hun bewaring en toegankelijkheid.
Persoonlijke gegevens worden verwerkt door medewerkers en / of medewerkers van de Data Controller als managers of processors, binnen het kader van hun respectieve functies en in overeenstemming met de instructies van de Data Controller.
International Design garandeert het hoogste niveau van beveiliging bij het beheer van gebruikersgegevens. Creditcardinformatie wordt alleen opgeslagen in een gecodeerd formaat en in overeenstemming met de beveiligingsvereisten van de PCI-certificering. SP heeft geen toegang tot vertrouwelijke informatie met betrekking tot creditcards, die zal worden verwerkt door tussenpersonen en kaartuitgevers in overeenstemming met de Privacy Code.

5. GEGEVENSCOMMUNICATIE
De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden bekendgemaakt aan specifieke onderwerpen, benoemd door de eigenaar van de dienst die nodig of nodig is voor de uitvoering van de verplichtingen die zijn verbonden aan de registratie op de site www.viadurini.nl en de online aankoop, binnen limieten en in overeenstemming naar de gegeven instructies.
In het bijzonder kunnen de gegevens worden gecommuniceerd naar:
- personen, bedrijven of professionele kantoren, die bijstand, advies of samenwerking verlenen aan International Design op boekhoudkundig, administratief, juridisch, fiscaal en financieel gebied;
- onderwerpen die zijn gedelegeerd en / of aangewezen door International Design voor het uitvoeren van de activiteiten of een deel van de activiteiten met betrekking tot het verlenen van verkoopdiensten, zoals klantenservice, zelfs als deze worden beheerd in het kader van uitbesteding; het logistieke centrum dat verantwoordelijk is voor het verpakken van de producten die door de gebruiker zijn gekocht; de dragers die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de gekochte producten; de partijen die namens de voor de verwerking verantwoordelijke en de externe medewerk (st) ers medewerking verlenen aan wie de communicatie noodzakelijk is voor de juiste nakoming van de verplichtingen die International Design op zich neemt met betrekking tot het contract voor de levering van zijn diensten;
- voor overheidsdiensten voor de uitvoering van institutionele taken binnen de grenzen die bij wet of regelgeving zijn vastgesteld.
Gebruikersgegevens zijn niet onderworpen aan openbaarmaking.

5.1. Opgemerkt moet worden dat als de gebruiker beslist om de informatie genoemd in paragraaf 2 te delen met International Design en bijgevolg met onze zakelijke partners, alle informatie over de privacy van de zakenpartners ook op hen van toepassing kan zijn. International Design is niet verantwoordelijk voor en kan geen controle uitoefenen over de verwerking van informatie die door zakelijke partners op hun platforms wordt uitgevoerd.

5.2 Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy) en de Servicevoorwaarden (https://policies.google.com/terms) zijn van toepassing.

6. GEGEVENS EN INFORMATIE VERZONDEN VIA E-MAIL EN / OF SMS / OF WHATSAPP
In overeenstemming met de bepalingen van de wet en waar nodig met toestemming van de gebruiker, kan International Design de door de gebruiker verstrekte informatie gebruiken voor het implementeren van marketingacties zoals het verzenden van nieuwsbrieven of communicatie die van belang kunnen zijn voor de gebruiker. Het is echter mogelijk om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken of door een e-mail te sturen naar info@viadurini.nl.

7. RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE
Volgens de wet heeft de gebruiker het recht op elk moment een bevestiging te verkrijgen van het bestaan van gegevens betreffende hem en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt. U hebt ook het recht om het bijwerken of corrigeren, verwijderen of blokkeren van gegevens aan te vragen en om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.
Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, evenals om informatie te ontvangen over de onderwerpen waarin de gegevens zijn opgeslagen of waaraan de gegevens worden doorgegeven, of over de onderwerpen die, als beheerders of agenten, informatie over uw gegevens kunnen achterhalen, kan de gebruiker neem contact op met de eigenaar.

7.1 Recht op toegang tot persoonlijke gegevens en andere rechten
Artikel. 15. van EU-verordening 2016/679 bepaalt:
1. Je hebt het recht om bevestiging van het al dan niet hem betreffende persoonsgegevens te krijgen, maar nog niet geregistreerd en hun communicatie in begrijpelijke vorm.
2. De belanghebbende heeft het recht om de indicatie te verkrijgen:
a) de herkomst van persoonsgegevens;
b) van de doeleinden en methoden van de verwerking;
c) de logica die wordt toegepast in het geval van behandelingen die worden uitgevoerd met behulp van elektronische instrumenten;
d) van de identificerende gegevens van de gegevensbeheerder, gegevensverwerkers en de vertegenwoordiger;
e) personen of categorieën van personen aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger in de staat, managers of agenten.
3. De belanghebbende heeft het recht om:
a) actualisering, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;
b) de annulering, transformatie in anonieme vorm of het datablok verwerkt in strijd met de wet, met inbegrip van die waarvan de retentie niet noodzakelijk is van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens verwerkt;
c) de verklaring dat de activiteiten de punten a genoemd) en b) zijn onder de aandacht gebracht, ook inhoudelijk gezien van degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt of gedistribueerd, behalve in het geval dat deze voldoening het blijkt onmogelijk of brengt een gebruik met zich mee van middelen die kennelijk onevenredig zijn aan het beschermde recht.
4. De belanghebbende heeft het recht om bezwaar geheel of gedeeltelijk te maken:
a) om legitieme redenen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, en die relevant zijn voor het doel van de verzameling;
b) de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen met het doel om reclame- of direct verkoopmateriaal te verzenden of om marktonderzoek of commerciële communicatie uit te voeren.
Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, evenals om informatie te ontvangen over de onderwerpen aan wie de gegevens zijn opgeslagen of aan wie de gegevens worden doorgegeven, of aan de personen die als beheerders of agenten mogelijk uw gegevens kennen, kunt u contact opnemen met Houder door een verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: info@viadurini.nl.

8. PLUG-IN
Onze website maakt gebruik van de zogenaamde Plugins of the Social Network facebook.com. Meer informatie over Facebook-plug-ins en hun functies is te vinden op http://developers.facebook.com/. Om de overdracht en opslag van gegevens met betrekking tot surfen op internet via Facebook te voorkomen, moet de gebruiker de verbinding met Facebook verbreken voordat hij onze website bezoekt.

9. COOKIES
De website maakt gebruik van de technologie "cookies". Dit zijn kleine gegevensbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen wanneer deze een site of gedeelten daarvan openen. Cookies helpen International Design om de zakelijke voorkeuren van gebruikers te begrijpen.

9.1 Cookies
De website maakt gebruik van de technologie "cookies". Dit zijn kleine gegevensbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen wanneer deze een site of gedeelten daarvan openen. Cookies helpen International Design om de zakelijke voorkeuren van gebruikers te begrijpen. Cookies zijn kleine tekstreeksen die de door de gebruiker bezochte sites naar zijn terminal (meestal de browser) sturen, waar ze worden opgeslagen voordat ze opnieuw worden verzonden naar dezelfde sites bij het volgende bezoek van dezelfde gebruiker. Tijdens de navigatie op een site kan de gebruiker ook cookies ontvangen op zijn terminal die worden verzonden vanaf verschillende websites of webservers (de zogenaamde "derde partijen"), waarop sommige elementen kunnen voorkomen (zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, kaarten, geluiden, specifieke links naar pagina's van andere domeinen) op de site die hetzelfde bezoekt.
Cookies, meestal aanwezig in browsers van gebruikers in zeer grote aantallen en soms zelfs met langdurige tijdelijke persistentie, worden voor verschillende doeleinden gebruikt: uitvoering van computerauthenticatie, bewaking van sessies, opslag van informatie over specifieke configuraties met betrekking tot gebruikers die toegang hebben tot de server, etc.

a. Technische cookies.
Technische cookies zijn cookies die uitsluitend worden gebruikt voor het "verzenden van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk, of voor zover strikt noodzakelijk voor de aanbieder van een informatiemaatschappij-service die expliciet door de abonnee of gebruiker is deze dienst "(zie artikel 122, lid 1, van de Code).
Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden normaal gesproken rechtstreeks door de eigenaar of exploitant van de website geïnstalleerd. Ze kunnen worden onderverdeeld in navigatie- of sessiecookies, die de normale navigatie en het gebruik van de website garanderen (waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om een ​​aankoop te doen of te authenticeren voor toegang tot gebieden waarvoor beperkingen gelden); analytische cookies, vergelijkbaar met technische cookies wanneer deze rechtstreeks door de exploitant van de site worden gebruikt voor het verzamelen van informatie, in geaggregeerde vorm, over het aantal gebruikers en hoe zij de site bezoeken; functionele cookies, waarmee de gebruiker kan bladeren volgens een reeks geselecteerde criteria (bijvoorbeeld de taal, de producten die zijn geselecteerd voor aankoop) om de verleende service te verbeteren.
Voor de installatie van deze cookies is de voorafgaande toestemming van gebruikers niet vereist, terwijl de verplichting om informatie te verstrekken op grond van art. 13 van de Code, dat de sitemanager, als hij alleen dergelijke apparaten gebruikt, in staat zal zijn om te leveren op de manier die hij het meest geschikt acht.

b. Profileer cookies.
Profileringscookies zijn ontworpen om profielen te maken die zijn gerelateerd aan de gebruiker en worden gebruikt om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die door hen worden uitgedrukt in de context van surfen op het net. Vanwege de bijzondere invasiviteit die dergelijke apparaten kunnen hebben in de privésfeer van gebruikers, vereist de Europese en Italiaanse wetgeving dat de gebruiker adequaat wordt geïnformeerd over hun gebruik en hun geldige toestemming uitdrukt.
De kunst. 122 van de Code waarbij "de opslag van informatie in het eindapparaat van een contractant of een gebruiker of toegang tot reeds opgeslagen informatie alleen is toegestaan ​​op voorwaarde dat de contractant of de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven nadat hij werd geïnformeerd met de vereenvoudigde procedures bedoeld in artikel 13, lid 3 "(artikel 122, lid 1 van de Code).
In het geval dat de gebruiker niet van plan is om cookies te accepteren, kunnen deze worden uitgeschakeld door de instructies van de browserfabrikant op te volgen. In Internet Explorer kunt u bijvoorbeeld de instellingen met betrekking tot cookies wijzigen in het gedeelte Tools / Internetopties / Privacy.

9.2 De site gebruikt met name de volgende cookies
- Website-cookies
Naam: Viadurini
Doel: gebruikt voor PHP-sessievariabelen (navigatie, paginering, etc.)
Duur: sessiecookies, deze wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

Naam: submit_token1
Doel: gebruikt als antispam voor het verzenden van formulieren
Duur: sessiecookies, deze wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

- Google Analytics-cookies
Onze website maakt gebruik van Google Analytics van Google, Inc., een dienst biedt statistieken over het meten en analyseren van de prestaties van de site, door middel van cookies. Als u het privacybeleid van de Google Analytics-service wilt raadplegen, gaat u naar http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Voor het privacybeleid van Google wijzen we op het volgende adres http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.)

- Google Adwords & Google Remarketing Cookies
De website zou het Google Adwords-programma en de Google-remarketingtechnologie kunnen gebruiken. Beide worden beheerd door Google Inc. De functie Conversies bijhouden van AdWords maakt ook gebruik van cookies. Om ons te helpen bij het bijhouden van verkopen en andere conversies, wordt een cookie toegevoegd aan de computer van een gebruiker wanneer die gebruiker op een advertentie klikt. Deze cookie duurt 90 dagen en verzamelt of bewaakt geen informatie die een gebruiker persoonlijk kan identificeren. Gebruikers kunnen Google-cookies voor het bijhouden van conversies uitschakelen in hun internetbrowserinstellingen. In sommige gevallen kunnen cookies problemen veroorzaken bij het openen of browsen in uw AdWords-account. Wanneer dit gebeurt, is de beste manier om het probleem op te lossen het wissen van uw cache en het verwijderen van opgeslagen cookies voor uw internetbrowser. Klik https://www.google.es/intl/it/policies/privacy/ voor meer informatie over klikken. Ten slotte kan de gebruiker Google Analytics-cookies uitschakelen door een specifieke browserinvoegtoepassing te downloaden die beschikbaar is via de volgende URL https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

- Facebook-cookies
De site kan cookies van Facebook Inc. gebruiken om de voortgang van Facebook Ads-campagnes en eventuele remarketingacties te volgen. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van cookies door Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
In het geval dat de gebruiker niet van plan is om cookies te accepteren, kunnen deze worden uitgeschakeld door de instructies van de browserfabrikant op te volgen. In Internet Explorer kunt u bijvoorbeeld de instellingen met betrekking tot cookies wijzigen in het gedeelte Tools / Internetopties / Privacy.

10. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
In het geval dat International Design wijzigingen zou aanbrengen in dit privacybeleid, zou het op deze pagina worden gepubliceerd en indien nodig zou opnieuw toestemming van gebruikers worden gevraagd.

11. BESCHERMING VAN GEGEVENS BESCHERMING
Als de gebruiker contact moet opnemen met International Design voor zaken betreffende de uitoefening van zijn rechten (zoals het recht van annulering of intrekking of rectificatie van gegevens) of verzoeken betreffende persoonlijke gegevens, kan dit op de volgende manieren:
- door een e-mail te schrijven naar de functionaris voor gegevensbescherming op viadurini@viadurini.it
- gebruik van de contacten op onze "contacten" -pagina
- per post aan International Design srl, via del Pino, 21 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Italië.

DATUM INWERKINGTREDING 20/05/2018
Email Newsletter
Nieuwsbrief
  • aicel
  • confindustria
  • sectigo
  • sonosicuro