Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden (hierna de "Algemene Verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing op alle verkoopcontracten die worden gesloten tussen de gebruiker (hierna de "Klant") en het bedrijf International Design S.r.l. via de website www.viadurini.nl (hierna de "Site") en met betrekking tot de producten die aanwezig zijn in de virtuele vitrines van de Site.
De Klant erkent en aanvaardt dat alle communicatie met betrekking tot de Algemene Verkoopvoorwaarden en de andere communicatie die de Klant en International Design in elektronische vorm zullen uitwisselen, voldoen aan de vereiste van schriftelijke vorm, met uitzondering van de bijzondere aanduidingen waarnaar wordt verwezen in deze Algemene Voorwaarden of de andere wetsbepaling. “Ondanks al onze inspanningen kunnen we niet uitsluiten dat voor een klein deel van de vele producten in onze catalogus abusievelijk een andere prijs wordt aangegeven dan de werkelijke prijs. In ieder geval zullen we de juistheid van de productprijzen controleren tijdens het verificatieproces van de bestelling en de daaropvolgende verzending van de producten. Mocht door misverstanden of andere ongemakken de op de site aangegeven prijs lager zijn dan de juiste verkoopprijs van een product, dan nemen wij contact met u op om na te gaan of u het product alsnog aan de juiste prijs wenst aan te schaffen. Anders wordt uw bestelling niet geaccepteerd. Als de juiste prijs van een product lager is dan aangegeven op de site, brengen we u alleen de lagere juiste prijs in rekening en verzenden we het product alsnog naar u.
Om aankopen op de Site te voltooien, moet de Klant zich registreren en een account aanmaken op de Site zoals aangegeven in het volgende punt 1.
De transacties die op de Site kunnen worden uitgevoerd, zijn daarom onderworpen aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
International Design behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen, met uitzondering van de toepassing op de enkele verkoop van de Algemene Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de bestelling door de Klant wordt verzonden.
Het spreekt dus voor zich dat eventuele wijzigingen en/of nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht worden vanaf het moment van publicatie ervan op de Site. Om deze reden worden klanten uitgenodigd om de site regelmatig te bezoeken en te controleren op eventuele publicatie van bijgewerkte verkoopvoorwaarden.

1. WEBSITE TOEGANG EN REGISTRATIE
De toegang tot de diensten die door de Site worden aangeboden, is uitsluitend voorbehouden aan gebruikers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Registratie is volledig gratis.
Om uw eigen account aan te maken, moet de Klant op "Registreren" klikken, het daarvoor bestemde formulier invullen met alle gevraagde informatie en dit verzenden met behulp van de knop "Verzenden". De klant ontvangt een bevestigingsmail van International Design. Op het moment van registratie moet de Klant ook zijn aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden kenbaar maken door het juiste vakje aan te vinken. Het is dan ook duidelijk dat het niet accepteren van de Algemene Verkoopvoorwaarden het onmogelijk maakt om de registratieprocedure te voltooien en dus aankopen te doen op de Site.
Door zich te registreren garandeert de Klant dat de verstrekte informatie juist en volledig is.
De "login"-referenties voor de Site zijn strikt persoonlijk en kunnen op geen enkele manier worden overgedragen of gebruikt door derden.
Door zich te registreren op de Site en deze Algemene Verkoopvoorwaarden goed te keuren, stemt de Klant ermee in om van tijd tot tijd commerciële mededelingen te ontvangen met betrekking tot de producten die aanwezig zijn op de virtuele vitrines van www.viadurini.nl op het e-mailadres dat is opgegeven op het moment van registratie. Deze machtiging kan op elk moment worden ingetrokken indien de Klant beslist dat hij de voormelde mededelingen niet langer wenst te ontvangen. Onderaan de nieuwsbrief vindt u instructies voor het opzeggen van uw abonnement door te gaan of te schrijven naar info@viadurini.nl.

2. DIRECTE INFORMATIE OVER DE SLUITING VAN HET CONTRACT (art. 12 van wetsbesluit 70/2003)
Overeenkomstig wetsdecreet 70/2003, met reglementaire bepalingen voor elektronische handel, verklaart de klant op de hoogte te zijn van de volgende indicaties:
a) de weergave van de Producten op de Site vormt een uitnodiging om een aanbieding te doen gericht aan International Design; dit betekent dat door een of meer producten aan te vinken, deze gewoon in uw winkelwagen worden geplaatst in afwachting van de uitvoering van de volgende fasen van het sluiten van het verkoopcontract;
b) zodra de keuze van de aan te kopen producten is voltooid, moet de Klant op de knop "ga verder om de bestelling af te ronden" klikken en zijn facturatiegegevens invoeren;
c) door te klikken op "verder om de bestelling af te ronden" zal de Klant een samenvatting van de gemaakte keuzes kunnen bekijken en eventueel corrigeren in geval van invoerfouten en/of weglatingen;
d) na de bevestiging van de keuzes en het aangeven van de beschikbare betaalmethode, zal de Klant de aankoop of reservering van de producten in de winkelwagen uitvoeren onder de Algemene Verkoopvoorwaarden;
e) na ontvangst van de bestelling stuurt International Design een orderbevestiging naar het door de Klant opgegeven e-mailadres, waarin het totale door de Klant verschuldigde bedrag wordt vermeld. Deze bevestigingsmail vormt alleen de reservering van het product en activeert het bestelverificatieproces en de daaropvolgende verwerking en verzending van de producten. De bestelling wordt pas als bevestigd en geaccepteerd door International Design beschouwd na het verzenden van de e-mail ter bevestiging van de verwerking van het bestelde product;
f) alle e-mailcorrespondentie met de klant wordt opgeslagen in de International Design gedurende de tijd die nodig is om de bestelling te verwerken en in elk geval in overeenstemming met de wet;
g) ondanks al onze inspanningen kunnen we niet uitsluiten dat voor een klein deel van de meer dan zevenduizend producten op onze e-commerce abusievelijk een andere prijs wordt aangegeven dan de werkelijke prijs. In ieder geval zullen we de juistheid van de productprijzen controleren tijdens het bestelverificatieproces en de daaropvolgende verwerking en verzending van de producten. Mocht door misverstanden of andere ongemakken de op de site aangegeven prijs lager zijn dan de juiste verkoopprijs van een product, dan nemen wij contact met u op om na te gaan of u het product alsnog aan de juiste prijs wenst aan te schaffen. Anders wordt uw bestelling niet geaccepteerd. Als de juiste prijs van een product lager is dan aangegeven op de site, brengen we u alleen de lagere juiste prijs in rekening en verzenden we het product alsnog naar u;
h) ondanks de uiterste inzet van International design, erkent en aanvaardt de Klant dat het in sommige gevallen mogelijk is dat een of meer van de geselecteerde producten niet beschikbaar zijn (zie punt 2 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden);
i) in het gedeelte 'mijn bestellingen' kan de Klant op elk moment toegang krijgen tot zijn bestellingen en de uitvoeringsstatus raadplegen;
l) de Klant wordt op de hoogte gebracht van de levering van de producten binnen de afgelopen 72 uur, via een mededeling aan de e-mail die tijdens de aankoopfase is aangegeven;
m) Zodra de officiële mededeling van de verzending is verzonden ("uw bestelling is verzonden"), heeft de klant niet langer het recht om de bestelling te annuleren.

3. PRODUCT BESCHIKBAARHEID EN PRIJZEN
De producten die op de etalage worden gepubliceerd, blijven voor onbepaalde tijd en voor een onbeperkt aantal producten beschikbaar.
Alle productprijzen, verzendkosten en eventuele bijkomende kosten worden apart uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW (Belasting Toegevoegde Waarde).
Met uitzondering van landen buiten de EU waar de aangegeven prijzen exclusief btw en douanerechten zijn.
De prijs van de producten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, met dien verstande dat de prijs die aan de klant wordt aangerekend, de prijs is die op de site wordt gepubliceerd en wordt vermeld op de orderbevestiging die door International design wordt verzonden. De producten blijven eigendom van International Design tot volledige betaling door de klant van de aankoopprijs, verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten.
Het kan gebeuren, mede door de mogelijkheid dat meerdere Klanten tegelijkertijd hetzelfde product kopen, dat het product niet meer beschikbaar is. Als de betaling van het verschuldigde bedrag voor het product (inclusief verzendkosten en eventuele extra kosten) al is gedaan, zal International Design de klant een bericht sturen via e-mail met het terug te betalen bedrag (prijs en verzendkosten en van alle andere extra betaalde kosten).
In het geval van een bestelling die meerdere producten bevat, geeft de onbeschikbaarheid van een of meer van de producten de Klant in geen geval het recht om de volledige bestelling te annuleren. Gedeeltelijke annuleringen komen dus overeen met gedeeltelijke terugbetalingen.

4. BETAALMETHODEN
De betaalmethode is degene die door de klant is gekozen uit de volgende opties:
• Kredietkaart
• Prepaidkaart
• Bankoverschrijving
• PayPal
Veiligheid is een prioriteit voor Viadurini, daarom worden uw gegevens versleuteld. Alle betalingen worden verwerkt via een beveiligde server-naar-server-verbinding met behulp van het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) met 128-bits codering en het VERISIGN-protocol.

5. VERZENDING EN LEVERING VAN PRODUCTEN - VOORWAARDELIJKE AANVAARDING
De levertijd staat vermeld op elke productfiche en wordt beschouwd als ontvangen betaling, in speciale gevallen zal een bericht worden verzonden dat prevaleert boven elke andere indicatie, aangezien het rekening houdt met alle bijzonderheden van het geval (bijv. aanwezigheid van meerdere producten, afstand , benadeelde locaties, levering in het buitenland, enz.). Viadurini is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door koeriers. In het geval van onvoorziene gebeurtenissen die vertraging of ongemak voor de Klant veroorzaken, zoals bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden of overmacht, zal International Design de Klant een e-mailbericht sturen.
Overeenkomstig art. 63 van de consumentenwet, moet de klant na levering de conformiteit van het aantal pakketten en hun voorwaarden controleren. Elke beschadiging van het pakket/de verpakking van de producten moet onmiddellijk worden betwist door een schriftelijke voorwaardelijke aanvaarding op het leveringsbewijs te plakken.
Zodra het leveringsdocument is ondertekend zonder voorwaardelijke aanvaarding, is het voor de Klant uitgesloten om de uiterlijke kenmerken van het geleverde te betwisten.
In geval van "voorwaardelijke acceptatie" van het ontvangen pakket, moet de Klant onmiddellijk een e-mail sturen naar info@viadurini.nl, waarbij de Klant enkele foto's van het pakket moet bijvoegen.
Voorwaardelijke aanvaarding, om geldig en afdwingbaar te zijn, moet volledig zijn en op het moment van levering de specifieke reden aangeven waarom het voorbehoud is geformuleerd (bijv. nat is etc.), anders kan er geen restitutie plaatsvinden.
In het geval dat de verpakking geen zichtbare schade vertoont en de klant zonder voorbehoud tekent, kan de klant, als de goederen beschadigd zijn, zijn toevlucht nemen tot "verborgen schade", d.w.z. schade die niet kan worden geverifieerd door extern naar het pakket te kijken. Verborgen schade volgens artikel 1698 van het Burgerlijk Wetboek is de verantwoordelijkheid van de verzender en in dit geval moet de klacht per aangetekende post met ontvangstbevestiging binnen en niet later dan 8 dagen na ontvangst van de zending naar de verzender worden gestuurd, met foto's van de schade.
In het geval dat de vervoerder door de klant is gekozen, gaat het risico van beschadiging of verslechtering van de producten al op de klant over bij levering van de goederen aan de vervoerder, waardoor elk geschil over de uiterlijke kenmerken van het geleverde wordt uitgesloten. In dit geval moet elk bezwaar door de klant tegen de koeriers worden ingediend.
De producten worden op straatniveau geleverd.
Levering op vloeren is niet voorzien, tenzij overeengekomen met een offerte. In het geval dat op de bestelbevestigingspagina in punt 5 de levering op de verdieping niet uitdrukkelijk wordt vermeld, wordt de service in geen geval verleend. Sommige producten kunnen gedemonteerd geleverd worden. Viadurini voert de montageservice uit op verzoek van de klant.

5.1 EVENTUELE VERZENDING BIJKOMENDE KOSTEN: 
Vanwege de mogelijkheid van levering op plaatsen die vanwege de geografische aard of verkeersbeperkingen niet goed bereikbaar zijn, zoals:
- Voetgangerszones of zones met beperkt verkeer (ZTL);
- Moeilijk toegankelijke straten en wegen voor voertuigen zoals vrachtwagens en bestelwagens (voertuigafmetingen van 7m tot 12m);
- Door werken getroffen gebieden, bouwplaatsen, tijdelijk gewijzigde wegen;
- Kleinere eilanden afhankelijk van het land;
Er kunnen toeslagen worden toegepast op de gebruikelijke verzendkosten die op de site worden vermeld. We nodigen u daarom uit om contact met ons op te nemen als u denkt dat een of meer van de bovengenoemde oorzaken van invloed kunnen zijn op de plaats die u hebt aangevraagd voor de levering van de goederen.
Eventuele extra kosten veroorzaakt door soortgelijke problemen en niet eerder gemeld, kunnen per saldo worden aangevraagd op het moment van orderbevestiging of vóór verzending.
Het herinnert de Klant er ook aan dat het leveringsadres dat tijdens de bestelling is ingevoerd, zonder extra kosten kan worden gewijzigd zolang de bestelling wordt verwerkt. Na ontvangst van de e-mail "Uw bestelling is opgehaald" en/of "Uw bestelling is verzonden", mag de Klant het afleveradres wijzigen en/of de bezorgdatum uitstellen, maar alleen tegen betaling van een toeslag voor opslag- en bezorgkosten.
We raden je daarom aan om voor alle informatie contact op te nemen met onze klantenservice.

6. PRODUCT GARANTIE
Alle op de markt gebrachte producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen 128 en volgende. van de Consumentenwet die elk gebrek aan overeenstemming van de gekochte artikelen dekt, bestaande op het moment van levering en dat zich voordoet binnen 2 jaar na de levering zelf. Alle defecten of schade veroorzaakt door toevallige gebeurtenissen of door de verantwoordelijkheid van de klant voor het gebruik van de producten dat niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik, of het gevolg van normale slijtage, zijn uitgesloten van het gebrek aan overeenstemming en dus van de wettelijke garantie.
De Klant kan, naar zijn keuze, de verkoper vragen om de goederen te herstellen of ze te vervangen, in beide gevallen gratis, tenzij het gevraagde herstel onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt voor de verkoper.
De consument-Klant heeft recht op een evenredige vermindering van de prijs of op ontbinding van de koopovereenkomst, overeenkomstig de bepalingen van art. 135 bis, paragraaf 4, Consumentenwetboek en in het bijzonder indien: de verkoper de herstelling of vervanging niet heeft uitgevoerd binnen de voorwaarden van het Consumentenwetboek, of heeft geweigerd de goederen in overeenstemming te brengen; indien het gebrek aan overeenstemming zo ernstig is dat het een onmiddellijke verlaging van de prijs of de ontbinding van het contract rechtvaardigt; als er een gebrek aan overeenstemming optreedt ondanks de poging van de verkoper om de conformiteit van de goederen te herstellen; indien de verkoper heeft verklaard (of dit blijkt uit de omstandigheden) dat hij niet zal overgaan tot herstel van de conformiteit van de goederen binnen een redelijke termijn of zonder incidenten.
De consument-klant heeft geen recht om het contract te beëindigen als het gebrek aan overeenstemming slechts gering is.
Om van deze garantie te genieten, moet de klant het gebrek aan overeenstemming melden met een aan de verkoper gerichte mededeling waarin de defecten en defecten worden vermeld.
Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt aangenomen dat elk gebrek aan overeenstemming dat zich voordoet binnen een jaar vanaf de levering van de goederen, op die datum al bestond, tenzij deze hypothese onverenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard van het gebrek aan overeenstemming.
Voor goederen met digitale elementen verbindt de verkoper zich ertoe de klant-consument op de hoogte te houden van de beschikbare updates (inclusief beveiligingsupdates), die nodig zijn om de conformiteit van dergelijke goederen te behouden, en deze gedurende een redelijke termijn te verstrekken, rekening houdend met de omstandigheden en de aard van de overeenkomst en in ieder geval, afhankelijk van het geval, of de verkoopovereenkomst voorziet in een continue levering van de digitale inhoud of digitale dienst gedurende een bepaalde periode.
De verkoper is niet verantwoordelijk voor enig gebrek aan overeenstemming dat uitsluitend voortvloeit uit het ontbreken van de relevante update, indien de consument de naar behoren verstrekte updates niet binnen een redelijke termijn installeert.

7. TERUGBETALINGEN
In geval van onbeschikbaarheid van het product of herroeping door de klant, zoals beter geregeld in deze algemene verkoopvoorwaarden, zal International Design de opdracht geven aan zijn kredietinstelling om het betaalde bedrag op het moment van aankoop terug te betalen.
De terugbetaling kan in ieder geval plaatsvinden binnen dertig dagen vanaf de datum van effectieve ontvangst van de betaling door de Klant, door creditering van de door hem aangegeven middelen en coördinaten.

8. HERROEPINGSRECHT EN RETOURPROCEDURE
De Klant heeft het recht om binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen zonder boete te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons (International Design srl, via del Pino, 21 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), tel +39 0541- 623760 e-mail info@viadurini.nl) op de hoogte stellen van zijn beslissing om dit contract herroepen door middel van een uitdrukkelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief of e-mail).
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Klant de mededeling met betrekking tot het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken. U kunt hiervoor de volgende modelbrief gebruiken, maar bent niet verplicht: "Eenvoudig retourneren". Met de ontvangst door International Design van de kennisgeving van herroeping door de Klant, op de manier en binnen de voorwaarden zoals hierboven uiteengezet, wordt het contract als beëindigd beschouwd en zal International Design het door de Klant betaalde bedrag terugbetalen.
Het herroepingsrecht is in ieder geval uitgesloten indien het gekochte product bestaat uit:
(i) bij de levering van goederen die op maat zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
(ii) bij de levering van audiovisuele producten of verzegelde computersoftware, geopend door de consument.
Als de Klant de levering van de producten al heeft ontvangen, moet hij deze ook onmiddellijk terugsturen volgens de voorschriften van de onderstaande "Eenvoudig Retourneren"-procedure.
De terugzending van de producten door de Klant wordt als tijdig beschouwd als ze intact zijn, niet zijn gemonteerd en niet zodanig zijn gemanipuleerd dat hun oorspronkelijke waarde is verminderd. De verpakking moet origineel en compleet met documenten zijn (volg hiervoor de "Eenvoudig Retourneren"-procedure), binnen 14 werkdagen na uitoefening van het herroepingsrecht voor verzending worden afgeleverd.
Om een "Eenvoudig Retourneren" uit te voeren, moet de Klant de volgende procedure volgen:
a) Stuur een e-mail naar info@viadurini.nl met de redenen voor de retourzending en foto's als het artikel beschadigd is en een telefoniste zal de klant begeleiden bij alle stappen die nodig zijn om een retourzending te doen.
b) De artikelen die de Klant wil retourneren, moeten intact zijn, in hun originele staat en voldoende verpakt en verpakt. De producten mogen niet worden gemonteerd en gebruikt. De verzending moet gebeuren in dezelfde originele verpakking waarin het product is ontvangen.
c) De verzendkosten voor het retourneren van de producten zijn voor rekening van de Klant.
​Als de klant het contract herroept, worden alle betalingen die hij aan ons heeft gedaan, terugbetaald, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het verzoek van de klant om een andere levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van de beslissing van de klant om dit contract te herroepen. De terugbetaling kan langer dan 14 dagen worden ingehouden totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggestuurd of totdat ze door ons zijn ontvangen, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.
Deze terugbetalingen zullen worden gedaan met dezelfde betaalmethoden als de Klant, tenzij anders door hem is overeengekomen; u zult in ieder geval geen kosten maken als gevolg van een dergelijke terugbetaling.
De Klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling van de goederen dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Zodra de officiële mededeling van de verzending is verzonden ("uw bestelling is verzonden"), heeft de klant niet langer het recht om de bestelling te annuleren.

9. VRIJSTELLING EN TOLERANTIE - UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN EN OVERMACHT
In geval van schending door de Klant van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, betekent het verzuim door International Design om het recht om actie tegen hem te ondernemen uit te oefenen, niet als een verzaking van actie wegens schending van de aangegane verbintenissen.
International Design kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet naleven van deze Algemene Verkoopvoorwaarden in het geval dat dit het gevolg is van toevallige gebeurtenissen en/of overmacht, waaronder, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, die verband houden met natuurrampen, terroristische aanslagen, oorlog, netwerkstoringen en/of stroomuitval.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Deze algemene verkoopvoorwaarden en dus het contract tussen de klant en International design zijn onderworpen aan de wet van de Italiaanse Republiek en worden overgelaten aan de jurisdictie van de Italiaanse rechter, behoudens de beperkingen van de wet in het geval dat de klant handelt als consument.
Voor elk burgerlijk geschil, ongeacht of de koper een particulier is, d.w.z. een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met enige zakelijke of professionele activiteit, of dat de koper een professional is, d.w.z. een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn ondernemings- of beroepsactiviteit, of een van zijn tussenpersonen, ligt de verplichte territoriale bevoegdheid bij de rechter van de woon- of verblijfplaats van de Klant, indien gelegen op het grondgebied van de staat.
De eventuele nietigheid van enkele clausules van de Algemene Verkoopvoorwaarden zal in geen geval de nietigheid van het volledige verkoopcontract of van de Algemene Verkoopvoorwaarden impliceren.

11. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING
De consument woonachtig in Europa wordt hierbij geïnformeerd dat de Europese Commissie een online platform heeft opgezet dat een instrument voor alternatieve geschillenbeslechting biedt. Deze tool kan door de Europese consument worden gebruikt om buitengerechtelijk elk geschil op te lossen met betrekking tot contracten voor de verkoop van goederen en diensten die online zijn overeengekomen en/of daaruit voortvloeien. Bijgevolg kunt u, als u een in Europa gevestigde consument bent, dit platform gebruiken voor de beslechting van elk geschil dat voortvloeit uit het online contract dat op deze site is bepaald. Het Europese ODR-platform is beschikbaar via de volgende link: ODR

12. CONTACTEN EN COMMUNICATIE
Onverminderd de reglementaire bepalingen inzake gerechtelijke kennisgevingen, verklaart de Klant in het kader van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en van het verkoopcontract dat hij alle communicatie wenst te ontvangen op de adressen die zijn aangegeven op het moment van registratie op de Site, ook die per e-mail.
Voor communicatie gericht aan International design worden de volgende contactgegevens vermeld:
International Design s.r.l. Via del Pino 21, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Belastingcode en P.I: 04187360401 REA-nummer RN 329370, info@viadurini.nl.
Email Newsletter
Nieuwsbrief
  • aicel
  • confindustria
  • sectigo
  • sonosicuro