Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden (hierna “de algemene voorwaarden") zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten tussen de gebruiker (hierna “de klant") en het bedrijf International Design S.r.l. via de website www.viadurini.nl (hierna: “de website”) en is met betrekking tot de producten die aanwezig zijn in de virtuele schappen van de website.

De klant erkent en aanvaardt dat alle communicatie met betrekking tot de algemene voorwaarden en andere communicatie die de klant en International Design elektronisch uitwisselen voldoen aan de eis dat deze de schriftelijke vorm aanneemt, tenzij anders aangegeven in deze algemene voorwaarden of anderszins bedoelde bepaling van het recht. "Ondanks al onze inspanningen kunnen we niet uitsluiten dat een klein deel van de vele producten in ons assortiment ten onrechte wordt aangegeven met een prijs die afwijkt van de werkelijke prijs. We zullen in ieder geval controleren of de prijzen van producten correct zijn tijdens het bevestigen van de bestelling en de daaropvolgende verzending van de producten. Indien, als gevolg van storingen of andere problemen, de prijs op de website lager is dan de juiste verkoopprijs van een product zou moeten zijn, zullen wij contact met u op om te zien of u het product ook voor de juiste prijs wenst te kopen. Anders kan uw bestelling niet worden aanvaard. Als de juiste prijs van een product minder is dan op de website is vermeld, zullen wij de lagere juiste prijs in rekening brengen en u het product toesturen."

Om uw aankopen te kunnen afronden op de website dient de klant zich te registreren en een eigen account op de website aan te maken zoals aangegeven in het volgende punt 1).

Alle transacties uitgevoerd op de website zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden.

International Design behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de algemene voorwaarden te wijzigen, uitgezonderd de toepassing van wijzigingen na het moment van aankoop door de klant.

Daarbij is het de bedoeling dat eventuele wijzigingen en / of nieuwe voorwaarden van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de site zijn gepubliceerd. Om deze reden worden onze klanten aangemoedigd om regelmatig de website en de mogelijke publicatie van aangepaste algemene voorwaarden te controleren.

1. TOEGANG TOT DE WEBSITE EN REGISTRATIE

Toegang tot de diensten aangeboden door de website is alleen bedoeld voor gebruikers van minstens 18 jaar. Registratie is geheel gratis.
Om een eigen account te creëren moet de klant op "Registreren" klikken, het formulier invullen met alle benodigde informatie en het versturen via de knop "Verzenden". De klant ontvangt van International Design een bevestiging per e-mail.
Tijdens de registratie is het ook noodzakelijk dat de klant, door het aanvinken van het desbetreffende vak, akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Het niet accepteren van de voorwaarden maakt het onmogelijk het registratieproces te voltooien en aankopen te doen op de website.
Door de registratie te voltooien garandeert de klant dat de verstrekte informatie volledig en juist is.
De logingegevens die zijn verbonden aan de website zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar of geschikt voor gebruik door derden.
Met de registratie op de website en goedkeuring van deze algemene voorwaarden gaat de klant akkoord met het ontvangen van commerciële mededelingen naar het opgegeven e-mailadres met betrekking tot producten die beschikbaar zijn in de virtuele schappen van www.viadurini.it. Deze instemming kan te allen tijde worden ingetrokken indien de klant besluit de mededelingen niet meer te willen ontvangen, onderaan de nieuwsbrief bevinden zich de instructies voor het annuleren van uw lidmaatschap door een e-mail naar info@viadurini.nl te sturen.

2. INFORMATIE BETREFFENDE HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST (art. 12 wetsbesluit nr. 70/2003).

Naar aanleiding van wetsbesluit 70/2003 inzake elektronische handel, verklaart de klant zelf op de hoogte te zijn van de volgende vermeldingen:

a) de weergave van producten op de website de mogelijkheid geeft aan International Design om deze gericht aan te bieden; dit betekent dat door het aanklikken van één of meer van dezelfde producten, ze zullen worden gecombineerd in de winkelwagen, in afwachting voor het doorlopen van de volgende stappen van het sluiten van de koopovereenkomst;
b) zodra de keuze van producten die de klant van plan is om te kopen is gemaakt, moet de klant klikken op “Bestelling afronden" en zijn gegevens voor de facturatie invullen;
c) door te klikken op “Bestelling afronden" kan de klant een overzicht zien van de gekozen producten en deze eventueel corrigeren, in het geval van invoerfouten en/of omissies;
d) na bevestiging van de gekozen producten en een keuze uit de aangegeven betaalmethodes te hebben gemaakt, zal de klant de aankoop of reservering van de producten in de winkelwagen compleet maken conform de algemene voorwaarden;
e) bij ontvangst van de bestelling zal International Design een bevestiging naar het opgegeven e-mailadres van de klant sturen met het totale bedrag dat de klant verschuldigd is. Deze bevestigende e-mail functioneert enkel als reservering van het product en activeert het verificatieproces van de bestelling en de daar opeenvolgende proces van verwerking en verzending van de bestelling. De bestelling is kan alleen als bevestigd en geaccepteerd worden beschouwd door middel van een e-mail van International Design die een bevestiging van de verwerking van de bestelling bevat;
f) alle corresponderende e-mail met de klant zal gearchiveerd worden in een database van International Design voor de benodigde tijd gedurende het uitvoeren van de bestelling en in ieder geval, binnen de wettelijk voorgeschreven termijn;
g) ondanks onze inspanningen, kunnen we niet uitsluiten dat een klein deel van onze meer dan 7000 producten op de website een foutieve prijsindicatie bevatten. Gedurende het verificatieproces controleren wij de prijs en en tijdens het verwerken en verzenden van de bestelling. Mocht de aangegeven prijs op de website ongelukkigerwijs lager zijn dan de werkelijke prijs van een product, dan zullen wij u contacteren om te vragen of u alsnog akkoord gaat met de aankoop voor de werkelijke prijs. Indien u niet akkoord gaat, kan uw bestelling niet aanvaard worden. Als de werkelijke prijs van het product lager is dan op de website is aangegeven, zullen wij u enkel de lagere correcte prijs in rekening brengen en zullen wij de bestelling naar u opsturen;
h) ondanks de maximale inspanningen van International Design neemt de klant in acht en accepteert dat in enkele gevallen de mogelijkheid bestaat dat een of meer van de gekozen producten niet beschikbaar zijn (de klant wordt doorverwezen naar punt 2 van de algemene voorwaarden);
i) in de sectie “Mijn bestellingen” kan de klant op elk gewenst moment zijn bestellingen en de status van verwerking inzien;
j) de klant zal op de hoogte worden gesteld van het moment van levering van de producten in de voorafgaande 72 uur, door middel van een e-mail naar het opgegeven e-mailadres;

3. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN EN PRIJZEN

De producten die in de virtuele vitrine gepubliceerd zijn blijven beschikbaar voor een onbepaalde tijd en voor een ongelimiteerd aantal producten. Alle prijzen van de producten, de verzendkosten en eventuele overige kosten, zullen apart aangeduid worden in Euro’s en zijn inclusief BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde).
De prijs van producten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, op voorwaarde dat de prijs die aan de klant in rekening wordt gebracht overeenkomt met de prijs op de website en op de bevestiging die verstuurd wordt door International Design. De producten blijven eigendom van International Design tot het moment van betaling door de klant van de aankoopprijs, van de verzendkosten en eventuele overige kosten.
Het kan gebeuren dat meerdere klanten op tegelijkertijd hetzelfde product aanschaffen en dat het product daardoor niet beschikbaar is. Als het verschuldigde bedrag voor het product (inclusief verzendkosten en eventuele overige kosten) al is overgemaakt, zal International Design een bericht sturen via e-mail naar de klant met het bedrag dat zal worden terugbetaald (de prijs, de verzendkosten en eventuele overige kosten die al zijn betaald).
In het geval van bestellingen die meerdere producten bevatten, zal de onbeschikbaarheid van een of meerdere producten niet het recht geven aan de klant om de gehele bestelling te annuleren. Aan gedeeltelijke annuleringen zijn daarom gedeeltelijke terugbetalingen verbonden.

4. BETALINGSWIJZEN

De klant kan uit de volgende betaalopties kiezen:

• Creditkaart
• Prepaidkaart
• Overschrijving via de bank
• PayPal

Veiligheid is een prioriteit voor Viadurini, daarom worden uw gegevens worden gecodeerd. Alle betalingen worden verwerkt via een beveiligde server-to-server verbinding met behulp van het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) met 128-bits codering en het VERISIGN protocol.

5. VERZENDING EN LEVERING VAN DE PRODUCTEN

De levertijd, bedoeld vanaf het moment van betaling door de klant, is aangegeven bij elk product. In uitzonderlijke gevallen zal een bericht gestuurd worden met eventuele andere indicaties wat betreft de bijzonderheden van het geval (bijvoorbeeld de aanwezigheid van meerdere producten, de afstand, ingewikkelde bestemmingen, levering in het buitenland, etc.).
In het geval er een onvoorziene vertraging of complicatie tijdens de verzending plaatsvindt, dat zich voordoet uit toeval of overmacht, zal International Design de klant een e-mail sturen, die in enkele gevallen een waardebon bevat om te besteden op viadurini.nl.
Krachtens artikel 63 van de Consumentenwet, dient de klant bij ontvangst van de bestelling te controleren of het aantal producten en de conditie van de producten in orde is. Eventuele schade aan de verpakking van de producten moet onmiddellijk bevestigd worden door middel van een bijgevoegd controledocument. Zodra het document is ondertekend zonder voorbehoud, is de klant niet meer bevoegd bezwaar te maken wat betreft de uiterlijke kenmerken van het pakket.
In het geval van “aanvaarding onder voorbehoud” van het pakket, moet de klant onmiddellijk een e-mail sturen naar info@viadurini.nl waarbij de klant foto’s van de schade dient mee te sturen.
De aanvaarding onder voorbehoud dient compleet te zijn en moet op het moment van levering, de specifieke redenen bevatten van het voorbehoud (bijvoorbeeld omdat het pakket geopend is, of omdat het pakket nat is, etc.) om geldig te worden beschouwd, anders is een eventuele restitutie niet mogelijk.
In het geval dat de verpakking geen duidelijke schade heeft en de klant aanvaarding zonder voorbehoud ondertekent, maar het product inhoudelijk schade blijkt te hebben, kan de klant zich beroepen op “verborgen schade”, ofwel de schade die niet zichtbaar is aan de buitenkant van het pakket. De verborgen schade valt volgens artikel 1698 van het burgerlijk wetboek onder verantwoordelijkheid van de verzender en in dit geval wordt het afgewezen pakket aangetekend terug gestuurd met een verzendbewijs naar de verzender binnen 8 dagen (en niet later) vanaf het moment van ontvangst van het pakket, met een foto van de schade bijgevoegd.
In het geval dat het postbedrijf door de klant is gekozen, is het risico voor schade of verslechtering van de goederen de verantwoordelijkheid van de klant vanaf het moment dat het pakket is afgeleverd bij het postbedrijf, met uitzondering op de uiterlijke kenmerken van het pakket. In dat geval moet ieder bezwaar door de klant naar het postbedrijf gecommuniceerd worden.

5.1 MOGELIJKE VERZENDSUPPLEMENTEN:
Vanwege de mogelijkheid van levering op plaatsen die niet gemakkelijk toegankelijk zijn vanwege de geografische aard of verkeersbeperkingen zoals: - Voetgangersgebieden of gebieden met beperkt verkeer (ZTL) - Straten en wegen die moeilijk toegang hebben tot voertuigen zoals vrachtwagens en bestelwagens (voertuiggrootte van 7 m tot 12 m) - Gebieden die zijn getroffen door werken, bouwplaatsen, tijdelijk gewijzigde wegen - Kleinere eilanden afhankelijk van het land Er kunnen toeslagen worden toegepast op de algemene verzendkosten die op de website worden vermeld. We nodigen u daarom uit om contact met ons op te nemen als u van mening bent dat een of meer van de hierboven genoemde oorzaken de gevraagde plaats voor de levering van de goederen kunnen beïnvloeden. Eventuele extra kosten veroorzaakt door soortgelijke problemen en niet eerder gemeld, kunnen worden aangevraagd op het moment van orderbevestiging of vóór verzending om te worden betaald. We raden u daarom aan om voor aanvullende informatie contact op te nemen met onze klantenservice.

6. GARANTIE
Alle koopbare producten de website worden gedekt door de wettelijke garantie. De rechten die verbonden zijn aan de garantie kunnen worden uitgeoefend op voorwaarde dat de producten zijn gebruikt in overeenstemming met de specifieke instructies die elk van de producten toebehoord, en dus correct zijn behandeld met de benodigde zorgvuldigheid en volledige achting voor het gebruikersdoel en zoals vermeld in de bijgevoegde indicaties, enkel bij vertoon van de bijgevoegde factuur door de klant.
Wanneer de klant de rol als consument aanneemt, verleent International Design garantie in overeenstemming met artikel 128 achtereenvolgens van de Consumentenwet. In dit geval heeft de klant het recht op:
- het herstel zonder bijkomende kosten van het product door reparatie of vervanging, overeenkomstig de leden 3, 4, 5 en 6 van artikel 130 van de Consumentenwet, of
- een prijsvermindering geschikt naar aanleiding van de oorspronkelijke prijs of ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig de leden 7, 8 en 9 van hetzelfde wetsartikel.
International Design is aansprakelijk voor gebreken die zich voordoen binnen een periode van twee jaar vanaf de datum van levering van het product.
Voor het gebruik van de wettelijke garantie moet de klant in ieder geval binnen twee maanden na het voorkomen van het defect bij International Design melden. Een directe actie om de garantie af te dwingen moet in ieder geval binnen een periode van 26 maanden vanaf het moment van levering plaatsvinden.
Duidelijk is dat door IT-instellingen, het verschil in computers, het computerscherm in gebruik door de klant, de afbeeldingen en kleuren van de producten die gepubliceerd zijn op de website kunnen verschillen van de werkelijkheid. De kosten die verbonden zijn aan de retourneren van de producten om het recht op garantie uit te oefenen zullen in rekening worden gebracht aan International Design en/of leveranciers.

7. RESTITUTIES

In geval van onbeschikbaarheid van een product of een herroeping van de klant, zoals nader gespecificeerd zal worden in de algemene verkoopvoorwaarden, zal International Design zijn eigen kredietinstelling opdracht geven het bedrag dat bij aankoop is betaald te restitueren.
De terugbetaling kan plaatsvinden binnen een termijn van dertig dagen vanaf de datum van ontvangst van de betaling door de klant, gebruik makende van de gegevens die door de klant zijn verstrekt.

8. HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN

De klant heeft het vrije recht om zonder enkele boete binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen af te zien van de koop. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de klant ons te informeren (International Design s.r.l., Via del Pino, 21 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), tel. +39 0541-623760 e-mail info@viadurini.nl) van zijn besluit zich terug te trekken van het contract door een expliciete verklaring (bijvoorbeeld door middel van een brief per post of e-mail). Om de herroepingstermijn na te leven, is het voldoende dat de klant het bericht betreffende het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de termijn verstuurd. Hiervoor kan de volgende standaardbrief gebruikt worden, maar het is niet vereist: “Made Easy retourformulier”
Na ontvangst door de International Design van de aankondiging van de herroeping van de klant, zoals in de bovenstaande voorwaarden, zal het contract worden ontbonden en zal International Design het door de klant betaalde bedrag restitueren.
Het herroepingsrecht is uitgesloten wanneer het gekochte product onder een of meer van de volgende categorieën valt:
(i) op maat gemaakte- of duidelijk gepersonaliseerde producten, of producten die door hun eigenschappen niet kunnen worden teruggestuurd of kunnen bederven of verouderen;
(ii) audiovisuele goederen of verzegelde computersoftware, reeds ontgrendeld door de consument.
Indien de bestelling reeds is ontvangen, moet de klant zo spoedig mogelijk de Made Easy retourprocedure uitvoeren door middel van de stappen die zijn omschreven op de bijbehorende pagina.
De producten dienen tijdig, onbeschadigd, met originele verpakking en volledige documenten (zie hiervoor de “Made Easy” retourprocedure), worden verstuurd door de klant binnen 14 werkdagen vanaf het in werking treden van het herroepingsrecht.
Om een “Made Easy" retourprocedure uit te voeren moet de klant de volgende stappen doorlopen:

a) een e-mail sturen naar info@viadurini.nl met de redenen voor de retour en foto's indien het artikel is beschadigd; een werknemer zal de klant begeleiden bij alle stappen die nodig zijn om de retour uit te voeren;
b) de producten die de klant van plan is terug te sturen moeten intact zijn, in oorspronkelijke staat en naar behoren verpakt. De verzenden moet gebeuren in de oorspronkelijke verpakking waarin de bestelling is ontvangen.
c) de verzendkosten van de geretourneerde producten zijn voor rekening van de klant.

Indien de klant het contract verbreekt, zullen alle betalingen van de klant worden terugbetaald door International Design, inclusief de verzendkosten (uitgezonderd de extra kosten die voortkomen uit een door de klant anders gekozen verzendmethode dan de standaardmethode die door International Design wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat International Design op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant zich terug te trekken uit het contract. De restitutie kan enkel meer dan 14 dagen worden onthouden totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat hij/zij de goederen heeft teruggezonden of, zolang deze niet door International Design zijn ontvangen, afhankelijk van welke situatie het eerst optreedt.
Dergelijke terugbetalingen worden volgens dezelfde wijze van betaling van de klant uitgevoerd, tenzij anders aangegeven door de klant; in elk geval is het de bedoeling dat de restitutie geen kosten met zich meedraagt.
De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een behandeling van het product die anders is dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van het product te respecteren.

9. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID BIJ INCIDENTEN EN OVERMACHT

In het geval van het niet naleven van de algemene voorwaarden door de klant, is het niet uitoefenen van zijn recht om te handelen jegens de klant door International Design geen indicatie van een annulering van de gemaakte afspraken.
International Design kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het falen van de algemene voorwaarden, indien veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden en/of overmacht, inclusief maar niet gelimiteerd tot redenen als natuurrampen, terrorisme, oorlog, netwerkstoringen en/of blackouts.

10. TOEGEPASTE WETTEN

Deze algemene voorwaarden is een contract dat gesloten is tussen de klant en International Design en is onderworpen aan de Wet van de Italiaanse Republiek en is voorgelegd aan de jurisdictie van de Italiaanse rechter, behalve de beperkingen van het recht in welk geval de klant de rol van consument aanneemt.
Voor alle civiele procedures, zowel in het geval als de koper een private koper is, dat wil zeggen een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zakelijke of professionele activiteiten, zowel als de koper is een professional is, ofwel een natuurlijk- of rechtspersoon die handelt in de sfeer van een beroep of bedrijf, ofwel zijn of haar tussenpersoon, is de gekozen rechter van de woonplaats van de klant, als deze zich bevindt binnen het territorium van Italië.
Eventuele ongeldigheid van apart genomen clausules van de algemene voorwaarden impliceren in geen geval de algehele ongeldigheid van het verkoopcontract of de algemene voorwaarden in het geheel.

11. OPLOSSING VAN GESCHILLEN ONLINE

De consument, gevestigd in Europa, wordt geïnformeerd dat de Europese Commissie een online platform heeft gecreëerd, die als alternatief instrument functioneert om geschillen op te lossen. Dat instrument kan gebruikt worden door Europese consumenten om op niet-juridische wijze controversies op te lossen die gerelateerd zijn aan verkoopcontracten van goederen en diensten aangeboden op het internet en/of worden aangeboden door henzelf. Als u dus een consument bent die gevestigd is in Europa, kunt u het platform gebruiken voor de oplossing van elk dispuut dat voortkomt uit het online contract dat op deze website wordt vermeld. Het Europees platform ODR is beschikbaar via deze link: ODR

12. CONTACTGEGEVENS

Onder voorbehoud van reglementaire bepalingen inzake juridische mededelingen, verklaart de klant in overeenstemming te zijn met de algemene verkoopvoorwaarden en de koopovereenkomst en daarbij alle communicatie te willen ontvangen op de adressen die verstrekt zijn op het moment van registratie op de website, inclusief e-mail adressen.
Voor communicatie gericht naar International Design zijn de volgende contactgegevens in gebruik:
International Design s.r.l. Via del Pino 21, Postcode 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
C.F. en P.I: 04187360401 Nummer REA RN 329.370
Email Newsletter
Nieuwsbrief
  • Piva IT 04187360401
  • Tel.+39 0541-623760 (21 telefoonlijnen)
  • Maandag t / m vrijdag 8.30-17.00
  • Via del pino 21 - 47822
  • Santarcangelo di Romagna (RIMINI) Italy
  • info@viadurini.nl
  • +39 373 9005839 & SMS/WHATSAPP
  • De getoonde prijzen zijn inclusief BTW